top of page

דיסקלקוליה- אנשים שלא עושים חשבון

 

 

היום אני רוצה לספר על  דיסקלקוליה- היא לקות למידה בחשבון.

 

הראשונים שהבחינו בלקות מסוג זה, הם הבריטים.

הם הכינו מבחן מיוחד המאתר את הלקות.

 

הם הגדירו אותה כ-"ליקוי ביכולת לרכוש כישורי חשבון".

 

במה מתבטאת הלקות?

 

בקשיים כמו: הבנת המושג המספרי, לספור רצוף עד 100 למשל, הבנה חשבונית- לפתור

 

בעיה חשבונית באופן הגיוני ולעיתים לתת יותר מתשובה אחת. חוסר תפישה אינוטואיטיבי לגבי

 

מספרים - חיסור וחיבור. מה גדול ממה?

 

או כמויות, קושי בתפישת הפעולות החשבוניות : חיבור, חיסור ,כפל וחילוק,  ומשמעותן.

 

קושי בלימוד הליכים הקשורים בחשבון, למשל: אלגברה, גימטריה ועוד.

 

תשובה מכנית לבעיה חשבונית, ללא הבנה עמוקה. 

 

הדיסקלקוליה יכולה להגיע בצורות וברמות שונות, אם הקשיים גדולים יותר, נראה

 

קושי ביכולת להסתדר עם  גופים הנדסיים, חישובים שונים הקשורים לזה.

 

פגיעה בהנדסה, בהתמצאות מרחבית, כיוונית.

 

דיסקלקוליה יכולה להגיע כלקות בפני עצמה, או כתוספת ללקויות למידה אחרות.

 

נוטים להבחין בין שני סוגי דיסקלקוליה:

 

1. דיסקלקוליה התפתחותית- כלומר הילד נולד עם הלקות, שהיא בדרך כלל תורשתית.

 

2. דיסקלקוליה  נרכשת- היא מתרחשת בעקבות פגיעה מוחית, אירוע מוחי, או פגיעה אחרת.

 

התקלה במוח תתבטא בהמיספירה השמאלית ובאונת הקודקוד השמאלית, זו המורגלת

 

בחשיבה, ביכולות השפתיות  והלוגיות. ניתן לראות במכשיר MRI, את השוני המבני

 

בהמיספירה השמאלית. הן לא זהות במראה אצל לקויי למידה.על כן, סביר להניח שאדם

 

דיסקלקולי, יסבול מלקויות נוספות הקשורות לקריאה, כתיבה, שפה עשירה, ביטוי בעל פה ובכתב.

 

גילויים חדשים יותר בתחום הם:

 

תסמונת גרסטמן- מתבטאת בחוסר התמצאות ותקשורת בין הצד הימני במוח לשמאלי.

 

ניתן לראות ילד בעל התסמונת סופר בעזרת האצבעות.

 

התגלה שאחוז הבנות הלקות בדיסקלקוליה, עולה מאחוז הבנים. ה"אשם" היא תופעה גנטית

 

של מחסור בגן X45. הנקראת:"תסמונת טרנר."

 

45% מקרב הילדים הדיסלקטים הם דיסקלקולים.

 

אז מה עושים? 

 

לוקחים למאבחנת ומאבחנים במדויק את הלקות, על פי מה שסיפרתי.

 

אם הלקות היא תורשתית, במה ניתן לעזור?

 

ניתן ללמד את הילד, על פי קשייו המסויימים, לעקוף את הקושי וללמוד מתמטיקה בעזרת

 

הקניית אסטרטגיות למידה מיוחדות.

 

יתכן שילד דיסקלקולי יצטרך עזרה במתמטיקה עד הבגרויות. אז מה?

 

צריכים לתת לילד עזרה בכל מה שניתן בלימודיו.

 

ניתן להגיע אלי לאבחון וטיפול בלקויות למידה באשר הן - 0524329967.

ילדה בכיתה מחזיקה עיפרון ורושמת
bottom of page