top of page

מדוע ההבנה של ילד שונה מזו של המבוגר?

יכולת ההבנה של ילד שונה מזו של המבוגר.

את העיניין הזה חקר חוקר שוויצרי ושמו פיאג'ה.

הוא קרא להבנה השונה בשם: "הכרה וידע".

כלומר: חקר איך הידע מתפתח אצל ילדים עד לבגרות,

הוא הגיע בעקבות החקר לשתי מסקנות:

1. החשיבה והידע מתפתחים באופן הדרגתי.

2. קיים פער מהותי בין החשיבה של הילד לזו של המבוגר, שנסגר כאשר הילד מתבגר.

פיאג'ה שאל את עצמו: מהי ההכרה? איך היא נוצרת?

התשובה:  מהרגע שאדם נולד, הוא קולט מסביבתו באמצעות החושים,

את העולם החיצוני.

בתחילת חייו הוא פסיבי, מלמדים אותו: הגיינה, שפה, שירים, סדר, ועוד.

את המציאות שבביתו. בעולמו הקטן. הוא עדיין לא מבין את המשמעות של כל זה. בגיל מאוחר יותר, הוא מתחיל להיות פעיל:

מתלבש ומתקלח לבד, מדבר את השפה שלימדו אותו, שר את השירים שלמד, ומתחיל לחוות את הפעולות היומיומיות דרך העשייה, ובכך גם מבין את משמעותן.

הילד מסתגל לסביבה, לבית, להורים, לאחים. ההסתגלות חשובה בהתפתחות  החשיבה.

הטמעה- הילד לומד לאהוב דברים מסוימים, ולשנוא דברים אחרים.

אוכל למשל, צבע מועדף, בגד אהוב, משחק חביב.

התאמה- הילד בשלבי גדולו השונים, מתאים עצמו לסביבה.אוכל לבד, משחק לבד, לומד עצמאי.

איך ילד עובר לשלב גבוה יותר בחשיבה?

ברגע שמצא פתרון לבעיה הישנה. וצצה בעיה חדשה שצריך למצוא לה פתרון. ההתמודדות העצמית עם החיים מצמיחה את הילד לשלב חשיבה גבוה יותר.

פיאג'ה יצר מבנה שקרא לו: "שלבי ההתפתחות ההכרתית,"

וזאת על פי צפייה באלפי תינוקות:

שלב 1- התנועתי-תחושתי.  עד גיל שנה.  כלומר: זחילה,  הליכה, אכילה, דבור,משחק.

שלב 2- קדם מושגי- שנה עד ארבע. השלב בו הילד לומד להשתמש בשפה.

שלב 3-אינטואיטיבי-  מגיל ארבע עד שבע.  .   מה טעים לי? מה נעים לי?

שלב4-  אופרציות מוחשיות-  מגיל 7 עד 11.התאמת עצמו לעולם.

שלב 5-  אופרציות פורמאליות-מגיל 11-15.   פתרון בעיות.השלב הגבוה ביותר.

מדוע חשוב לדעת על התפתחות ההכרה לפי פיאג'ה?

כשאנחנו יודעים מה ילד צריך להשיג בכל גיל, מה ללמוד, מה לבצע,

קל יותר לעקוב אחרי התפתחותו, ולעזור לו להגיע לשלבים השונים של החשיבה.

מבחן מדידת מנת המשכל (I.Qׂ)   בנוי על פי המדרגות הללו.

תוכניות הלימודים בגנים ובבתי הספר בנויות על פיהן.

 

היום ניתן לטפל בכל דבר, וניתן לעזור ולדרבן את הילד להגיע לרמות החשיבה הגבוהות.

 

ילד והורה משחקים יחדיו
bottom of page