מהו אבחון דידקטי?
 

 

אבחון הוא מפגש עם מומחה בתחום, שמטרתו היא זיהוי 

 

מקור הקשיים עמם מתמודד המאובחן בתהליך הלמידה. 

 

מטלות האבחון בודקות תחומי ידע ויכולת, כגון: שליטה 

 

בשפה דבורה, ידע לשוני, ניסיון שנצבר בקריאה, עמדות 

 

כלפי הקריאה, מיומנויות קוגניטיביות, זיכרון מילולי, סגנון 

 

למידה וחשיבה, היכולת לעבד מסר כתוב ולהביעו בעל- 

 

פה ובכתב ועוד. מטלות האבחון הן ברמת הביצוע, כגון 

 

הפקת משמעות מטקסט כתוב, וברמת העקרון, לבדוק את 

 

המנגנונים העומדים בבסיס הלמידה.

 

שלבי האבחון:

 

האבחון מורכב ממספר שלבים:

 

א. איסוף מידע רקע על ההיסטוריה של המאובחן: 

 

ההתפתחות הפיזית, השפתית, ההיסטוריה המשפחתית וכן 

 

מידע לימודי.

 

ב. עריכת האבחון עצמו

 

ג. ניתוח וארגון הנתונים לדו"ח אינטגרטיבי

 

ד. מתן הסבר לנבחן לגבי הממצאים.

 

על בסיס דו"ח האבחון, ניתנות המלצות לתוכנית טיפולית 

 

ולהתאמות בדרכי ההיבחנות.

 

• אבחון דידקטי

 

האבחון הדידקטי בודק רק את הפן הלימודי כמו קריאה, 

 

הבנת הנקרא, כתיבה, תפיסה חזותית, שמיעתית, קשב 

 

וריכוז ועוד. הוא מאפשר מתן המלצות לדרכי טיפול 

 

והמלצות להתאמת דרכי היבחנות.

 

כשאיבחון מדויק, הוא נותן לנו, למטפלים ולהורים, מושג 

 

מה שורש הבעיה של הילד. מדוע קשה לו בלימודים? 

 

הטיפול מותאם על פי תוצאות האיבחון.

 

ותוך מספר חודשים הילד מתגבר על הקשיים ומגיע 

 

להישגים גבוהים.

 

צריכים אותי?

 

אתם מוזמנים להתקשר: 052-4329967

התחילו את השינוי עוד היום, צרו איתי קשר:

קיבלתי את ההודעה, אחזור אליך בהקדם.